קנדה צמחי קנדה Explore

Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum

Polygonum aviculare L.

Arcuvit tzarat-alim
Polygonaceae 4,046 3,109 Observations
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum bellardii All.

ארכובית חד-שנתית
Polygonaceae 19 9 Observations
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum raii
Polygonum raii
Polygonum raii
Polygonum raii

Rheum rhabarbarum L.

ריבס
Polygonaceae 430 369 Observations
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum

Rumex acetosa L.

חומעה מצויה
Polygonaceae 4,929 3,842 Observations
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 3,824 2,979 Observations
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex alpinus L.

 
Polygonaceae 1,058 765 Observations
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus

Rumex aquaticus L.

 
Polygonaceae 189 110 Observations
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus

Rumex conglomeratus Murray

חומעה מגובבת
Polygonaceae 1,216 825 Observations
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

חומעה מסולסלת
Polygonaceae 8,693 6,506 Observations
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex dentatus L.

חומעה משוננת
Polygonaceae 10 10 Observations
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius

Rumex maritimus L.

חומעת החוף
Polygonaceae 70 51 Observations
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus

Rumex obtusifolius L.

 
Polygonaceae 10,848 8,792 Observations
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius

Rumex patientia L.

 
Polygonaceae 1,443 1,146 Observations
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia

Rumex sanguineus L.

 
Polygonaceae 946 765 Observations
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus