מרכז אמריקה צמחי קוסטה ריקה Explore

Carica papaya L. DD

 
Caricaceae 3,541 2,878 Observations
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya