קלדוניה החדשה צמחי קלדוניה החדשה Explore

Adiantum capillus-veneris L. LC

שערות שולמית מצויות
Pteridaceae 2,338 2,013 Observations
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Pteris vittata L. LC

אברה ארוכת עלים
Pteridaceae 335 263 Observations
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata