קלדוניה החדשה צמחי קלדוניה החדשה Explore

Adiantum capillus-veneris L. LC

שערות שולמית מצויות
Pteridaceae 2,576 2,222 Observations
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum