הוואי צמחי הוואי Contributions

greta oliver
greta oliver 24 יוני 2022

Mike Burnett
Mike Burnett 23 יוני 2022

greta oliver
greta oliver 23 יוני 2022

jenisa barr
jenisa barr 22 יוני 2022

Duranta erecta Flower
flower
Cheryl Johnson
Cheryl Johnson 22 יוני 2022

Guava

 

Fruit
fruit
greta oliver
greta oliver 21 יוני 2022

Plumbago auriculata Lam.

עופרית הכף Plumbaginaceae

Plumbago auriculata Flower
flower
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Frederick Henderson
Frederick Henderson 8 אוק׳ 2021

Frederick Henderson
Frederick Henderson 10 אוק׳ 2021

Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Mimosa pudica L.

מימוזה ביישנית Fabaceae

Mimosa pudica Leaf
leaf
Mimosa pudica Habit
habit
Mimosa pudica Flower

+1

flower
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Crotalaria laburnifolia L.

 

Flower
flower
Leaf
leaf
Habit

+1

habit
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.

 

Flower
flower
Habit
habit
Leaf
leaf
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Mimulus ringens L.

 

Flower
flower
Other
other
Other

+1

other
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Andropogon bicornis L.

 

Leaf
leaf
Other
other
Leaf

+1

leaf
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Cyperus rotundus L.

גומא הפקעים Cyperaceae

Cyperus rotundus Leaf
leaf
Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

Frederick Henderson
Frederick Henderson 19 יוני 2022

jenisa barr
jenisa barr 19 יוני 2022

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

Shlashi raglani Aizoaceae

Sesuvium portulacastrum Flower
flower
Loading...