הוואי צמחי הוואי Explore

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

אילנתה בלוטית
Simaroubaceae 9,275 7,021 Observations
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima