הוואי צמחי הוואי Explore

Anethum graveolens L.

שבת ריחני
Apiaceae 1,528 1,267 Observations
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens