הוואי צמחי הוואי Explore

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev LC

קורדילין אמירי
Liliaceae 129 102 Observations
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa