עצי דרום אפריקה עצי דרום אפריקהExplore

Olea europaea L.

זית אירופי
18,184 15,378 Observations
Oleaceae
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea