עצי דרום אפריקה עצי דרום אפריקה Explore

Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis

Olea europaea L.

זית אירופי
Oleaceae 14,110 12,160 Observations
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea