עצי דרום אפריקה עצי דרום אפריקה Stats

285 illustrated species

290 species_plural

1,415 contributors

8,064 users

282,230 queries
3,252 observations shared in this flora

1,504 תצפיות מתאימות

35,270 pl@ntNet observations matching this flora

53,475 pl@ntNet images matching this flora