הרי האנדים צמחי עמק לא פז , בוליביה Explore

Brassica oleracea L. DD

 
Brassicaceae 6,643 5,549 Observations
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

 
Brassicaceae 2,262 1,699 Observations
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

ילקוט הרועים
Brassicaceae 7,030 5,521 Observations
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
Brassicaceae 1,862 1,439 Observations
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri

Lepidium didymum L.

 
Brassicaceae 1,022 728 Observations
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum

Lepidium sativum L.

שחליים תרבותיים
Brassicaceae 520 424 Observations
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima

Lunaria annua L.

 
Brassicaceae 13,840 11,178 Observations
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua

Raphanus sativus L.

 
Brassicaceae 1,652 1,328 Observations
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rapistrum rugosum (L.) All.

בקבוקון מקומט
Brassicaceae 1,821 1,285 Observations
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum

Sisymbrium irio L.

תודרה סייגית
Brassicaceae 1,691 1,083 Observations
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

תודרה רפואית
Brassicaceae 4,281 2,896 Observations
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale

Sisymbrium orientale L.

תודרה מזרחית
Brassicaceae 249 140 Observations
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale

Thlaspi arvense L.

חופניים נדירים
Brassicaceae 1,910 1,455 Observations
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense