הרי האנדים צמחי עמק לא פז , בוליביה Explore

Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata