הרי האנדים צמחי עמק לא פז , בוליביה Explore

Agave americana L. LC

אגבה אמריקאית
Asparagaceae 5,610 5,028 Observations
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana