הרי האנדים צמחי עמק לא פז , בוליביה Explore

Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata