מזרח ים התיכון צמחי מזרח ים תיכון Explore

Agrostemma githago L.

אגרוסטמת השדות
Caryophyllaceae 2,825 2,354 Observations
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostemma gracile Boiss.

אגרוסטמה עדינה
Caryophyllaceae 21 14 Observations
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile