מזרח ים התיכון צמחי מזרח ים תיכון Explore

Ammi majus L.

אמיתה גדולה
Apiaceae 910 659 Observations
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammi visnaga (L.) Lam.

אמיתה קיצית
Apiaceae 45 34 Observations
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga