מזרח ים התיכון צמחי מזרח ים תיכון Explore

Euphorbia aleppica L.

חלבלוב ארם-צובא
Euphorbiaceae 11 4 Observations
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

חלבלוב עגול-עלים
Euphorbiaceae 132 72 Observations
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

חלבלוב השיח
Euphorbiaceae 1,206 866 Observations
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

חלבלוב צר-עלים
Euphorbiaceae 372 232 Observations
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

חלבלוב מגלי
Euphorbiaceae 119 53 Observations
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia granulata Forssk.

חלבלוב מגורגר
Euphorbiaceae 14 7 Observations
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata

Euphorbia helioscopia L.

חלבלוב השמש
Euphorbiaceae 5,990 5,096 Observations
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L. LC

חלבלוב קעור
Euphorbiaceae 422 290 Observations
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hierosolymitana Boiss.

חלבלוב מגובשש
Euphorbiaceae 2 2 Observations
Euphorbia hierosolymitana
Euphorbia hierosolymitana

Euphorbia hirsuta L.

חלבלוב שעיר
Euphorbiaceae 179 89 Observations
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

חלבלוב הכדורים
Euphorbiaceae 539 404 Observations
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia lasiocarpa Klotzsch

חלבלוב שעיר-פרי
Euphorbiaceae 17 2 Observations
Euphorbia lasiocarpa
Euphorbia lasiocarpa
Euphorbia lasiocarpa
Euphorbia lasiocarpa

Euphorbia macroclada Boiss.

חלבלוב ענף
Euphorbiaceae 14 5 Observations
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada

Euphorbia maculata L.

חלבלוב נטוי
Euphorbiaceae 526 350 Observations
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata

Euphorbia oblongata Griseb.

חלבלוב מוארך
Euphorbiaceae 1 1 Observation
Euphorbia oblongata

Euphorbia paralias L.

חלבלוב הים
Euphorbiaceae 2,404 1,686 Observations
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

חלבלוב שרוע
Euphorbiaceae 270 132 Observations
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

חלבלוב מצוי
Euphorbiaceae 4,699 3,920 Observations
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia petiolata Banks & Sol.

חלבלוב צמיר
Euphorbiaceae 17 5 Observations
Euphorbia petiolata
Euphorbia petiolata
Euphorbia petiolata
Euphorbia petiolata

Euphorbia prostrata Aiton

חלבלוב פושט
Euphorbiaceae 917 666 Observations
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia retusa Forssk.

חלבלוב קהירי
Euphorbiaceae 21 8 Observations
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

חלבלוב זוחל
Euphorbiaceae 289 176 Observations
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

חלבלוב החוף
Euphorbiaceae 417 217 Observations
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina