ארצות הברית צמחי ארצות הברית Explore

Psidium guajava L. LC

גויאבה מצויה
Myrtaceae 2,345 1,824 Observations
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava