פולינזיה הצרפתית צמחי פולינזיה הצרפתית Explore

Calophyllum inophyllum L. LC

קלופילום אינפילום
Clusiaceae 343 207 Observations
Calophyllum inophyllum
Calophyllum inophyllum
Calophyllum inophyllum
Calophyllum inophyllum