צמחים מועילי מאסיה צמחים מועילי מאסיהExplore

Annona cherimola Mill.LC
ללא חשש

אנונת הכלאיים
1,029 841 Observations
Annonaceae
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona squamosa L.LC
ללא חשש

אנונה קשקשית
1,097 881 Observations
Annonaceae
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa