צמחים מועילים צמחי תרבות ונויExplore

Alnus

Alnus

20,730 15,067 Observations
6 species_plural
Betula

Betula

16,654 11,716 Observations
5 species_plural
Carpinus

Carpinus

20,073 15,753 Observations
3 species_plural
Corylus

Corylus

23,933 18,912 Observations
6 species_plural