צמחים מועילים צמחי תרבות ונויExplore

Arbutus menziesii PurshLC
ללא חשש

קטלב קליפורני
782 689 Observations
Ericaceae
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii

Arbutus unedo L.LC
ללא חשש

קטלב משונן
13,850 10,672 Observations
Ericaceae
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

ענבי דוב
2,047 1,500 Observations
Ericaceae
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Calluna vulgaris (L.) Hull

 
8,630 6,881 Observations
Ericaceae
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris

Corema album (L.) D.Don

 
193 127 Observations
Ericaceae
Corema album
Corema album
Corema album
Corema album

Empetrum nigrum L.

אמפטרומיות
1,132 936 Observations
Ericaceae
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum

Epigaea repens L.

 
169 146 Observations
Ericaceae
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens

Erica australis L.

 
356 234 Observations
Ericaceae
Erica australis
Erica australis
Erica australis
Erica australis

Erica ciliaris L.

 
128 76 Observations
Ericaceae
Erica ciliaris
Erica ciliaris
Erica ciliaris
Erica ciliaris

Erica erigena R.Ross

 
175 103 Observations
Ericaceae
Erica erigena
Erica erigena
Erica erigena
Erica erigena

Erica herbacea L.

 
53 39 Observations
Ericaceae
Erica herbacea
Erica herbacea
Erica herbacea
Erica herbacea

Erica scoparia L.

 
833 610 Observations
Ericaceae
Erica scoparia
Erica scoparia
Erica scoparia
Erica scoparia

Erica tetralix L.

 
1,102 829 Observations
Ericaceae
Erica tetralix
Erica tetralix
Erica tetralix
Erica tetralix

Erica vagans L.LC
ללא חשש

 
2,213 1,727 Observations
Ericaceae
Erica vagans
Erica vagans
Erica vagans
Erica vagans

Gaultheria shallon Pursh

 
917 784 Observations
Ericaceae
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon

Kalmia angustifolia L.

 
451 376 Observations
Ericaceae
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia

Kalmia latifolia L.LC
ללא חשש

קלמיה לאטיפוליה
1,725 1,451 Observations
Ericaceae
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Loading...