צמחים מועילים צמחי תרבות ונויExplore

Abrus precatorius L.

אברוס
394 300 Observations
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius