צמחים מועילים צמחי תרבות ונוי Explore

Melia azedarach L. LC

אזדרכת מצויה
Meliaceae 6,402 4,711 Observations
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach