צמחים מועילים צמחי תרבות ונוי Explore

Melia azedarach L. LC

Eazdarehet metzuya
Meliaceae 9,059 6,690 Observations
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach