צמחים מועילים צמחי תרבות ונוי Explore

Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata