עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Anchusa

Anchusa

4,871 3,708 Observations
3 species_plural
Asperugo

Asperugo

354 234 Observations
1 מין
Borago

Borago

17,754 15,205 Observations
1 מין
Buglossoides

Buglossoides

4,798 3,633 Observations
3 species_plural
Cerinthe

Cerinthe

2,220 1,638 Observations
2 species_plural
Cynoglossum

Cynoglossum

5,862 4,184 Observations
2 species_plural
Echium

Echium

37,142 30,283 Observations
3 species_plural
Heliotropium

Heliotropium

4,839 3,480 Observations
1 מין
Lappula

Lappula

206 143 Observations
1 מין
Lycopsis

Lycopsis

2,262 1,521 Observations
1 מין
Myosotis

Myosotis

5,326 3,963 Observations
5 species_plural
Neatostema

Neatostema

291 151 Observations
1 מין
Nonea

Nonea

53 25 Observations
1 מין
Omphalodes

Omphalodes

113 62 Observations
1 מין
Phacelia

Phacelia

15,111 12,918 Observations
1 מין
Symphytum

Symphytum

17,479 14,070 Observations
1 מין