עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Contributions

шахсанам исмаилова
шахсанам исмаилова 27 יוני 2022

Malva neglecta Wallr.

חלמית זנוחה Malvaceae

Malva neglecta Flower
flower
Michal Swiecicki
Michal Swiecicki 27 יוני 2022

Jose Walk
Jose Walk 27 יוני 2022

Convolvulus sepium Flower
flower
шахсанам исмаилова
шахсанам исмаилова 27 יוני 2022

Poa annua L.

סיסנית חד-שנתית Poaceae

Poa annua Leaf
leaf
Vincent Ducret
Vincent Ducret 27 יוני 2022

Ondine Sanfins
Ondine Sanfins 27 יוני 2022

Vincent Ducret
Vincent Ducret 27 יוני 2022

Origanum vulgare L.

אורגנו Lamiaceae

Origanum vulgare Leaf
leaf
Claudio Cacopardo
Claudio Cacopardo 27 יוני 2022

לא מזוהה

 

Flower
flower
Rudolf Eberli
Rudolf Eberli 27 יוני 2022

Agrimonia eupatoria L.

אבגר צהוב Rosaceae

Agrimonia eupatoria Flower
flower
Agrimonia eupatoria Leaf
leaf
BH Mundt
BH Mundt 27 יוני 2022

Coronilla varia L.

לילית אמריקנית Fabaceae

Coronilla varia Flower
flower
Coronilla varia Leaf
leaf
Shiva Moqan
Shiva Moqan 22 יוני 2022

Rudolf Eberli
Rudolf Eberli 27 יוני 2022

Echium vulgare L.

Boraginaceae

Echium vulgare Flower
flower
Echium vulgare Leaf
leaf
Echium vulgare Leaf
leaf
Flore Santin
Flore Santin 27 יוני 2022

Flore Santin
Flore Santin 27 יוני 2022

Echium vulgare L.

Boraginaceae

Echium vulgare Flower
flower
Nils Rutten
Nils Rutten 27 יוני 2022

Solanum nigrum L.

סולנום שחור Solanaceae

Solanum nigrum Leaf
leaf
Rudolf Eberli
Rudolf Eberli 27 יוני 2022

Oenothera biennis L.

Ner-ha'layla ha'du-shnati Onagraceae

Oenothera biennis Flower
flower
Shiva Moqan
Shiva Moqan 25 יוני 2022

Solanum dulcamara L.

Solanum adin Solanaceae

Solanum dulcamara Leaf
leaf
Solanum dulcamara Flower
flower
Solanum dulcamara Leaf
leaf
floor kuiper
floor kuiper 27 יוני 2022

Ondine Sanfins
Ondine Sanfins 27 יוני 2022

floor kuiper
floor kuiper 27 יוני 2022

Loading...