עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Anchusa officinalis L.

 
4,964 3,867 Observations
Boraginaceae
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis

Anchusa undulata L.

לשון-פר מצויה
791 535 Observations
Boraginaceae
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Asperugo procumbens L.

חספסת
445 285 Observations
Boraginaceae
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

 
19,547 16,714 Observations
Boraginaceae
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

גלעינית השדה
1,157 717 Observations
Boraginaceae
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis

Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.

גלעינית עבת-עוקץ
38 19 Observations
Boraginaceae
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata

Cerinthe major L.

 
2,087 1,611 Observations
Boraginaceae
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
502 316 Observations
Boraginaceae
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Cynoglossum creticum Mill.

לשון-כלב כרתית
3,734 2,646 Observations
Boraginaceae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
3,252 2,355 Observations
Boraginaceae
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale

Echium plantagineum L.

עכנאי נאה
7,393 5,839 Observations
Boraginaceae
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium vulgare L.

 
33,513 27,563 Observations
Boraginaceae
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare

Heliotropium europaeum L.

עוקץ-עקרב אירופי
4,945 3,556 Observations
Boraginaceae
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum

Lycopsis arvensis L.

 
2,278 1,535 Observations
Boraginaceae
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis

Myosotis arvensis (L.) Hill

 
3,181 2,510 Observations
Boraginaceae
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis

Myosotis ramosissima Rochel

 
2,080 1,448 Observations
Boraginaceae
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

זכריני זקוף-עוקצים
699 580 Observations
Boraginaceae
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta

Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.

נוניאה כרסנית
56 28 Observations
Boraginaceae
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides

Phacelia tanacetifolia Benth.

 
16,628 14,190 Observations
Boraginaceae
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia

Symphytum officinale L.

 
19,705 15,819 Observations
Boraginaceae
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale