עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Anchusa italica Retz.

 
Boraginaceae 2,083 1,443 Observations
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica

Anchusa officinalis L.

 
Boraginaceae 3,147 2,436 Observations
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis

Anchusa undulata L.

לשון-פר מצויה
Boraginaceae 486 307 Observations
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Asperugo procumbens L.

חספסת
Boraginaceae 277 179 Observations
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

 
Boraginaceae 14,181 12,174 Observations
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

גלעינית השדה
Boraginaceae 771 460 Observations
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis

Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.

גלעינית עבת-עוקץ
Boraginaceae 11 6 Observations
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1,411 1,066 Observations
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 306 178 Observations
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Cynoglossum creticum Mill.

לשון-כלב כרתית
Boraginaceae 2,533 1,798 Observations
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
Boraginaceae 2,217 1,598 Observations
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale

Echium plantagineum L.

עכנאי לחכי
Boraginaceae 5,164 4,120 Observations
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium vulgare L.

 
Boraginaceae 24,679 20,314 Observations
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare

Heliotropium europaeum L.

עוקץ-עקרב אירופי
Boraginaceae 3,685 2,657 Observations
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum

Lycopsis arvensis L.

 
Boraginaceae 1,752 1,167 Observations
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

זכריני זקוף-עוקצים
Boraginaceae 577 483 Observations
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta

Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.

נוניאה כרסנית
Boraginaceae 49 22 Observations
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides

Phacelia tanacetifolia Benth.

 
Boraginaceae 11,954 10,231 Observations
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 14,417 11,637 Observations
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale