עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Aegilops biuncialis Vis. LC

בן-חיטה דל-שיבולת
Poaceae 11 4 Observations
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

Ben-hita glilani
Poaceae 38 24 Observations
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

בן-חיטה ביצני
Poaceae 673 517 Observations
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops triuncialis L. LC

בן-חיטה שלש-זיפי
Poaceae 111 69 Observations
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1,096 850 Observations
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis gigantea Roth

נחלית גבוהה
Poaceae 117 75 Observations
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

נחלית השלוחות
Poaceae 322 206 Observations
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 313 227 Observations
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 Observations
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Alopecurus myosuroides Huds.

זנב-שועל ארוך
Poaceae 368 232 Observations
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 1,812 1,364 Observations
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
Poaceae 22 10 Observations
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1,576 1,103 Observations
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1,539 1,115 Observations
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Arundo donax L. LC

עבקנה שכיח
Poaceae 2,298 1,782 Observations
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

שיבולת-שועל מתפרקת
Poaceae 879 662 Observations
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
Poaceae 1 1 Observation
Avena brevis

Avena fatua L. LC

Shibolet-shu'al tarbutit
Poaceae 1,837 1,510 Observations
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

שיבולת-שועל
Poaceae 3,107 2,899 Observations
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avena sterilis L. LC

שיבולת-שועל נפוצה
Poaceae 205 154 Observations
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

עוקצר מצוי
Poaceae 107 52 Observations
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

עוקצר היערות
Poaceae 880 566 Observations
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

זעזועית גדולה
Poaceae 1,433 1,198 Observations
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
Poaceae 674 540 Observations
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media
Loading...