עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Aegilops biuncialis Vis.LC
ללא חשש

בן-חיטה דל-שיבולת
14 6 Observations
Poaceae
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica HostLC
ללא חשש

Ben-hita glilani
56 32 Observations
Poaceae
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata RothLC
ללא חשש

בן-חיטה ביצני
861 646 Observations
Poaceae
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops triuncialis L.LC
ללא חשש

בן-חיטה שלש-זיפי
143 89 Observations
Poaceae
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Agrostis capillaris L.

 
1,512 1,168 Observations
Poaceae
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis gigantea Roth

נחלית גבוהה
133 88 Observations
Poaceae
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L.LC
ללא חשש

נחלית השלוחות
358 235 Observations
Poaceae
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira caryophyllea L.

 
400 288 Observations
Poaceae
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
29 11 Observations
Poaceae
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Alopecurus myosuroides Huds.

זנב-שועל ארוך
475 308 Observations
Poaceae
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
2,512 1,916 Observations
Poaceae
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
38 19 Observations
Poaceae
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
2,101 1,529 Observations
Poaceae
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anthoxanthum odoratum L.

 
2,005 1,458 Observations
Poaceae
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Arundo donax L.LC
ללא חשש

עבקנה שכיח
2,903 2,272 Observations
Poaceae
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

שיבולת-שועל מתפרקת
1,116 827 Observations
Poaceae
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
1 1 Observation
Poaceae
Avena brevis

Avena fatua L.LC
ללא חשש

Shibolet-shu'al tarbutit
2,360 1,934 Observations
Poaceae
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

שיבולת-שועל
3,576 3,280 Observations
Poaceae
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avena sterilis L.LC
ללא חשש

שיבולת-שועל נפוצה
241 180 Observations
Poaceae
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

עוקצר מצוי
131 66 Observations
Poaceae
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

עוקצר היערות
1,272 856 Observations
Poaceae
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

זעזועית גדולה
1,735 1,447 Observations
Poaceae
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
866 687 Observations
Poaceae
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media
Loading...