עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Abutilon theophrasti Medik.

Abutilon theophrastus
Malvaceae 2,458 1,925 Observations
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti