עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Abutilon theophrasti Medik.

Abutilon theophrastus
2,927 2,305 Observations
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti