עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Ajuga reptans L.

 
19,685 16,675 Observations
Lamiaceae
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans