עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Ajuga reptans L.

 
Lamiaceae 16,643 14,205 Observations
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans