עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

אליאריה שומית
Brassicaceae 18,886 15,594 Observations
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata