עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Althaea cannabina L.

Ugit chermonit
1,541 1,022 Observations
Malvaceae
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

נטופית רפואית
3,468 2,551 Observations
Malvaceae
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis