עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Ammi majus L.

אמיתה גדולה
Apiaceae 1,703 1,219 Observations
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus