עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Androsace maxima L.

אנדרוסק חד-שנתי
Primulaceae 113 75 Observations
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima