עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Anethum graveolens L.

שבת ריחני
Apiaceae 1,932 1,608 Observations
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens