עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Anethum graveolens L.

שבת ריחני
2,476 2,059 Observations
Apiaceae
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens