עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5,757 3,948 Observations
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris