עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 8,948 6,117 Observations
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris