עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

 
Araceae 1,750 1,365 Observations
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare