עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Atriplex hortensis L.

 
1,051 841 Observations
Amaranthaceae
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex patula L.

 
703 461 Observations
Amaranthaceae
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

מלוח מפושק
1,297 805 Observations
Amaranthaceae
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

מלוח ההרים
38 24 Observations
Amaranthaceae
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

מלוח מבריק
213 143 Observations
Amaranthaceae
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

מלוח טטרי
116 54 Observations
Amaranthaceae
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica