עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 462 293 Observations
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

מלוח מפושק
Amaranthaceae 1,025 624 Observations
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

מלוח ההרים
Amaranthaceae 23 16 Observations
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

מלוח מבריק
Amaranthaceae 96 62 Observations
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

מלוח טטרי
Amaranthaceae 85 34 Observations
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica