עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

קוכיית המכבד
Amaranthaceae 86 73 Observations
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia