עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

קוכיית המכבד
416 298 Observations
Amaranthaceae
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia