עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Beta vulgaris L.

סלק
8,466 7,061 Observations
Amaranthaceae
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris