עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Beta vulgaris L.

סלק
Amaranthaceae 6,442 5,406 Observations
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris