עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Chenopodium album L.

כף-אווז לבנה
14,407 11,222 Observations
Amaranthaceae
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

Caf-avaz
1,232 957 Observations
Amaranthaceae
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium vulvaria L.

כף-אווז מבאישה
734 532 Observations
Amaranthaceae
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria