עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Chenopodium album L.

כף-אווז לבנה
Amaranthaceae 11,976 9,395 Observations
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

Caf-avaz
Amaranthaceae 540 415 Observations
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium vulvaria L.

כף-אווז מבאישה
Amaranthaceae 411 305 Observations
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria