עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Cynoglossum creticum Mill.

לשון-כלב כרתית
3,222 2,289 Observations
Boraginaceae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
2,834 2,045 Observations
Boraginaceae
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale