עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Cynoglossum creticum Mill.

לשון-כלב כרתית
Boraginaceae 2,498 1,773 Observations
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
Boraginaceae 2,196 1,580 Observations
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale