עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Heliotropium europaeum L.

עוקץ-עקרב אירופי
4,909 3,532 Observations
Boraginaceae
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum