עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Symphytum officinale L.

 
19,010 15,281 Observations
Boraginaceae
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale