עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 14,382 11,606 Observations
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale