מערב אירופה צמחי מערב אירופה Explore

Larix decidua Mill. LC

 
Pinaceae 4,533 3,201 Observations
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua

Larix occidentalis Nutt. LC

ארזית מערבית
Pinaceae 128 109 Observations
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis