Sjeverna Afrika Biljke Sjeverne Afrike Istraži

Paliurus spina-christi Mill.

Kristova drača
Rhamnaceae 1.425 1.034 Observations
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

 
Rhamnaceae 5.928 4.555 Observations
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 635 405 Observations
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

Pasjakovina
Rhamnaceae 3.185 2.412 Observations
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus lycioides L.

 
Rhamnaceae 615 443 Observations
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 246 132 Observations
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae 1.353 1.035 Observations
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba