Amazonija Biljke Francuske Gijane Istraži

Ananas comosus (L.) Merr.

 
Bromeliaceae 1.676 1.481 Observations
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus