Tropske Ande Biljke doline La Paz, Bolivija Istraži

Iris germanica L.

Perunika
Iridaceae 5.572 4.786 Opažanja
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica