Francuska Polinezija Biljke Francuske Polinezije Istraži

Mirabilis jalapa L.

Noćurak
Nyctaginaceae 10.995 9.317 Opažanja
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa